Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69
332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774
Tel.: 377 891 178, Fax: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOC 240 kB)
Elektronická žákovská
 
Základní škola Nezvěstice
talíř Jídelní lístek školní jídelnyzáří 2016 (.DOCX), alergeny (.JPG)

Novinky ze školy – školní rok 2016/2017

| Akce školy | Nabídka kroužků | Schůzky s rodiči |

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

22. září 2016 – třídní schůzka 1. třídy, 16.00 hod.
15. listopadu 2016 – třídní schůzky a konzultace 16.00 hod.
12. ledna 2017 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
10. dubna 2017 – zápis do 1. třídy, 14.00 – 18.00 hod. (od letošního školního roku probíhají zápisy v době od 1. do 30. dubna)
20. dubna 2017 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
6. června 2017 – pro rodiče žáků budoucí 1. třídy, 16.30 hod.

Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě.
Konzultační dny výchovného poradce Mgr. Ivany Feifrlíkové: úterý 15.15 – 16.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

(23.09.2016)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2016/17 – od 1. 10. 2016

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00
 
Po jóga, zdrav. cvičení
Matuchová
ŠD, 1. roč.
zábavná angličtina
Hajžmanová
5. roč.
  keramický
Medová
1., 2. st.
14 – 15.30 hod.
keramický
Medová
1., 2. st.
14 – 15.30 hod.
výtvarný IV.
K. Hachová
1. roč.
dramatický
Brabcová
1. st.
(ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.

dramatický
Brabcová
1. st.
(ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
 
      výtvarná dílna I., II.
Pánková
3. – 9. roč.
2 skup., střídání sudy/lichý týden (14.15 – 15.45)
 výtvarná dílna I., II.
Pánková
3. – 9. roč.
2 skup., střídání sudy/lichý týden (14.15 – 15.45)
Út pohybové hry
Matuchová
ŠD 2. roč.
pohybové hry
Kloboučníková
3. roč.
     
  výtvarný I.
Hrubá
1. st.
výtvarný I.
Hrubá
1. st.
   
  šikovné prstíky
Větrovcová
2. – 5. roč.
šikovné prstíky
Větrovcová
2. – 5. roč.
   
St   výtvarný III.
Brabcová
1. st.
výtvarný III.
Brabcová
1. st.
   
    florbalový
Kotlár
2. st.
florbalový
Kotlár
2. st.
 
    malý modelář
Pánková
ŠD, 1. st. (14.15 – 15.00)
   
Čt pohybové hry
Huňáčková
ŠD, 1. B
pohybové hry
Kotlár
4., 5. roč.
     
  výtvarný II.
Hrubá
1. st.
výtvarný II.
Hrubá
1. st.
   
ruční práce
Šilhánková
ŠD, 1. A
přírodovědný
Brabcová
3., 4. roč.
dopravní
Brudnová
4. – 9. roč.
   
So         turistický Br 3. – 9.
(2x měs. turistické výpravy)

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj.  od října 2016 do ledna 2017. Pokud se  žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2016 – leden 2017.  Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků do 30. září nebo nejpozději na první schůzce(v případě keramického kroužku). Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31.  ledna 2017.

Poplatek za jedno pololetí činí: (ve 2. pololetí zůstává poplatek stejný jako v 1. pol.)

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Jóga, zdravotní cvičení (1 hod.) školní družina 1. roč. Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) školní družina 2. roč. Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) školní družina 1. B Ilona Huňáčková V rámci školní družiny zdarma
Malý modelář Školní družina 2. – 5. roč. Mgr. Petra Pánková V rámci školní družiny zdarma
Ruční práce Školní družina 1. A Svatava Šilhánková V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) 3. roč. Mgr. Zděnka Kloboučníková 250
Pohybové hry (1 hod.) 4. – 5. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 250
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 500
(Ne)tradiční sporty (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 500
Výtvarný I. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 700
Výtvarný II. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 700
Výtvarný III. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 700
Výtvarný IV. (1 hod.) 1. roč. Mgr. Klára Hachová 350
Výtvarná dílna I. (2 hod.) 1x za 14 dní 3. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Výtvarná dílna II. (2 hod.) 1x za 14 dní 3. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Dramatický (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 500
Šikovné prstíky (2 hod.) 2. – 5. roč. Andrea Větrovcová 700
Dopravní (1 hod.) 4. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 250
Přírodovědný (1 hod.) 3., 4. roč. Mgr. Anna Brabcová 500
Zábavná angličtina (1 hod.) 5. roč. Mgr. Sylva Hajžmanová 250
Turistický (sobotní vycházky 1x za 14 dní) 3. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 500
Keramický (2 hod.) 1. – 5. roč. Lucie Medová – ext. 800

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti.
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15, 20 – 16, 20 hod., ved. Filip Gregoriades, kontakt tel. 720 121 061 nebo p. A. Šimánková tel. 604 204 763.

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, zvažujeme ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. otevření kroužku Technické dílny. Žáci by pracovali ve školních dílnách, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky by měli možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady by zajišťovala firma a pro děti by tedy byl zdarma.

V rámci projektu „Věda nás baví“budeme v případě zájmu dětí spolupracovat s koordinátorkou projektu pro Plzeňský kraj Eliškou Boháčovou, ebohacova@vedanasbavi.cz, www.vedanasbavi.cz. Společnost Věda nás baví o. p. s. přes své lektory organizuje na školách kroužky popularizující vědu. Děti se v nich hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. V kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas, lávovou lampu apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité – používají se běžně dostupné materiály (špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.).

Kroužek by probíhal v pondělí od 13.15 hod. do 14.15 hod. v učebně 4. třídy. První 2 lekce (3. října a 10. října) jsou ukázkové pro děti i rodiče. Škola poskytne prostory za symbolickou cenu a tím se sníží poplatek na pololetí, který činí 1 125, – Kč na žáka.

(21.09.2016)

Akce školy

Září 2016

15., 16. 09. – seznamovací adaptační pobyt, 6. A, B, Cheznovice
16. 09. – mimoškol. akce – Prohlídka pivovaru, 7. B, 14.30 hod.
19. 09. – projekt Putování za zdravým jídlem, 3. A – 1., 2. hod., 3. B – 3., 4. hod.
22. 09. – třídní schůzka 1. A, B, 16.00 hod.
23. 09. – divadlo Alfa, Pohádky ovčí babičky, 1. A, B, 2. tř., 9 hod.
27. 09. – fotografování žáků 1. tříd, 8 hod.
29. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
30. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.,

(21.09.2016)

Elektronická žákovská knížka a další novinky

Od letošního školního roku zavádí naše škola systém dmsoftware. Jedná se o moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Systém je provozován v datovém centru renomovaného partnera – společnosti České radiokomunikace, datové centrum splňuje požadavky Národního bezpečnostního úřadu na zvýšený bezpečnostní režim a je zálohovaně připojeno přímo k páteřní datové síti.

Systém umožňuje zavedení elektronické žákovské knížky (v ní se na jednom místě vypisují všechny známky žáka, pro zjištění hodnocení výsledků písemných prací a testů se nemusí čekat až do druhého dne, systém je zpřístupní ihned po zadání učitelem), elektronické třídní knihy (rodiče mají okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy, případné záškoláctví tak mohou podchytit hned v prvopočátku a díky osobnímu kalendáři mají uživatelé vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu, na jednom místě vidí veškeré suplování, školní akce apod.), školní matriky, katalogových listů a další administrativy. Zároveň umožňuje vedení přehledu výchovně vzdělávací práce ve školní družině v elektronické podobě. Díky sdílení údajů se školní matrikou se nemusí vychovatelé starat o aktualizaci kontaktních údajů a pouze spravují odchody žáků.

Žáci se mohou vzdělávat i doma, učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se tak žák může vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.

V prvním týdnu užívání se vyskytly určité problémy související s chybami v překlopení některých žáků a přiřazení sourozenců k zákonným zástupcům, zástupci firmy vše brzy vyřešili.
Stejně jako žáci a rodiče, tak i učitelé se s tímto systémem seznamují a omluvte proto některé nedostatky, které se mohou vyskytnout.
Po dohodě s třídními učitelkami jsme ponechali ještě deníčky na známky v 1. a 2. ročníku, aby děti nepřišly o jedničky napsané rukou paní učitelky, na které se tolik těšily. Souběžně s tím samozřejmě zapisují vyučující všechny informace i do elektronického systému jako v ostatních třídách.
V případě technických potíží kontaktujte administrátory – zástupkyni ředitele, příp. ředitele školy. Věříme, že celý systém přinese všem větší komfort v informacích o docházce a prospěchu i v komunikaci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Následující informace dostali žáci 9. září a současně s tím i přístupové údaje pro sebe a své zákonné zástupce.

Informace o aplikaci dm Software a návod k registraci

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace dm Software je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace dm Software:

Pro získání přístupu do aplikace dm Software je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci můžete využít následující postup:

  1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.dmsoftware.cz. Následně vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů.
  2. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace dm Software a v případě Vašeho souhlasu klikněte v dolní části stránky na tlačítko Souhlasím.
  3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.
  4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline 516 412 912.
  5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace dm Software přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace dm Software.

Přihlášení do aplikace dm Software:

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace dm Software. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu http://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace dm Software.

Pod odkazem https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací dm Software a představí všechny její výhody a využití.

(20.09.2016)

Informace k zahájení školního roku 2016/17

Zahájení škol. roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2016 ve třídách (od 7.55 zhruba jednu vyuč. hodinu)

Žáci 1. A, B – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do 1. A (1. patro, č. dv. 49) a do 1. B (1. patro, č. dv. 50).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou 1. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 26. srpna na vstupních dveřích).

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Potvrzení žákovských jízdenek v kanceláři ekonomky – č. dv. 41 – od 25. do 31. srpna od 8 do 15.00 hod. (ve středu do 14.00), od 2. září vždy o hlavní přestávce (1. září po skončení zahájení ve třídách).

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od čtvrtka 25. srpna do pondělí 31. srpna vždy od 8 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Umístění tříd, třídnictví – 2016/2017

Třída 2016/17 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. A 2. B Mgr. Zděnka Kloboučníková 21
1. B 5. Mgr. Klára Hachová 21
2. 1. Mgr. Květoslava Brudnová 23
3. A 2. A Mgr. Sylva. Hajžmanová 19
3. B bývalá třída MŠ Mgr. Anna Brabcová 19
4. 3. Mgr. Ladislava Königsmarková 19
5. 4. Mgr. Jaroslava. Hrubá 29
      151
       
6. A 6. B Mgr. Jana Honzová 22
6. B 9. Mgr. Ladislav Kotlár 19
7. A 6. A Mgr. Lenka Šveráková 18
7. B jazyková učebna Mgr. Petra Řežábková 18
8. A 7. A Mgr. Jan Skalák 19
8. B 7. B Mgr. Šárka Matuchová 22
9. A 8. A Mgr. Ivana Feifrlíková 22
9. B 8. B Mgr. Václava Šiplová 21
      161
Celkem     312

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 1. A, 1. B, 4., 7. B (jaz. učebna), učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí
: 3. A (současně i ŠD IV.), 3. B, 5., 6. B, 9. A, 9. B
1. patro: 2. (současně i ŠD III.), 6. A, 7. A, 8. A, 8. B, počítačová učebna

Přejeme všem úspěšný školní rok 2016/2017

(23.08.2016)

Informace pro strávníky školní jídelny

Platba za stravné v ZŠ Nezvěstice se provádí pouze inkasem z účtu. Tento způsob používají všechny jídelny z provozních důvodů (strávníci neplatí v daném termínu, vedoucí musí neustále upomínat dlužníky), kvůli zjednodušení převodu peněz a zejména z bezpečnostních důvodů (riziko přepadení při odnášení tržby na poštu, vyloupení trezoru v kanceláři vedoucí šk. stravování, děti nemusí u sebe nosit větší hotovost, kterou mohou ztratit atd.).

Ke zřízení inkasa na stravné je zapotřebí následující:
zákonný zástupce strávníka si zřídí inkaso ve své bance nebo přes internetové bankovnictví:

pro Českou spořitelnu: číslo sběrného účtu pro ZŠ Nezvěstice je 0100221011

pro všechny ostatní banky kromě České spořitelny:
souhlas k inkasu na stravné na číslo účtu: 181521664/0300

Vedoucí školního stravování p. Pavle Matušové nahlásí noví strávníci nejpozději do 9. září číslo svého účtu (tel. 377 891 201), ze kterého platba bude probíhat. Stravné se sráží doplatkem 20. dne v měsíci (za září proběhne platba prvně v říjnu a srazí se pouze částka, kterou strávník skutečně projedl, tudíž nejsou žádné přeplatky nebo nedoplatky).

Pokud platba neproběhne (např. kvůli nedostatku finančních prostředků na účtu), banka se zpětně k platbě nevrací a pouze nahlásí vedoucí seznam neprovedených plateb. Vedoucí pak strávníky upozorní na nedoplatek, který musí strávník uhradit.

Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si inkaso v bance zařídili, aby platby za stravné probíhaly bez problémů převodem z účtu. Děkujeme.

Ceny obědů ve školní jídelně

I. kategorie (6 – 10 let) 26 Kč
II. kategorie (11 – 14 let) 28 Kč
III. kategorie (14 a více let) 30 Kč

(23.08.2016)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídě. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvouhodinových lekcích od 18. října 2016 do 20. prosince 2016 jej uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat ve dvou vyhrazených drahách velkého bazénu vždy v úterý od 10.30 do 12.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 500 Kč), škola hradí výuku a  nájem bazénu.

(23.08.2016)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2016/2017

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 1. a  2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2017 / 2018 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Dále bude žákům k dispozici CD Kam na školu – střední školy v České republice 2017 / 2018, jehož prostřednictvím lze rozmanitě vyhledávat školy a obory, které střední školy nabízejí pro příští školní rok. U každého oboru jsou navíc k dispozici stručné informace o obsahu vzdělávání a možnostech uplatnění absolventů. Elektronickou příručku Čím budu 2016s kompletním seznamem škol a kontaktů zveřejníme na konci těchto informací ihned, jakmile ji budeme mít k dispozici.

Na nástěnce v přízemí budovy jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována. Je zde možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.  

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj.  nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5.  třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2017
Uchazeči o studium na uměleckých školách s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 30. 11. 2016

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 12. 4. – 28. 4. 2017
Denní forma studia s talentovou zkouškou v prvním kole 2. 1. – 15. 1. 2017
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2017

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihláškyna střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají od 12. dubna do 28. dubna (včetně víceletých gymnázií). Pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna 2017. Jednotná zkouškase koná v 1. kole přijímacího řízení v termínu, který stanoví MŠMT.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31.  ledna 2017 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30.  října 2016).

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí –  li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu v doběod 20. února do  26. února 2017 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 1. odd. školní družiny Ilona Huňáčková).

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se  odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1.  září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

(21.09.2016)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

(23.08.2016)

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2016/2017

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. 
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(23.09.2016)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016